Aktuelle temaer vi adresserer i inspirerende foredrag

De vanligste temaene for oss i businessmastering-miljøet er :

– Holdninger og perspektiver som styrker den enkeltes engasjement

– hva slags ledelse skaper et godt mestringsklima?

– Hva er det som driver oss? Plattform-pillarene som bidrar til høy indre motivasjon

– Hvilken tilhørighet i virksomhetsplattformen skaper glød og vekstmuligheter?

– Knytningen mellom verdier og ferdigheter

– Knytningen mellom ferdigheter og rolleforståelse

– Hva er medarbeiderskap, hvorfor medarbeiderskap og hvordan skaper vi det aktive medarbeiderskapet?

– Hvordan utnytte det gode mangfoldet og skape gode team?

– Kraftfulle spørsmål og viktige refleksjoner i livet [/box]

 

Foredragene til Rune Semundseth er en herlig mix av spennende metaforer, historier, øvelser og svært praktisk orienterte metoder. Rune Semundseth gir deg en solid dose (ref)LEKSJON eller to i å gå fra tanke til ord og fra ord til handling.

Rune Semundseth

Rune Semundseth

Tankevekkelse, refleksjon, begeistring og engasjement

Bestiller du Rune Semundseth som foredragsholder får du garantert en opplevelse som både er engasjerende, begeistrende, motiverende og tankevekkende. Runes foredrag skaper effekt.

 

Foredragene til Rune Semundseth er sterkt aktiviserende og gjør deltakerne i stand til å tenke gjennom egne forbedringsmuligheter og til å ta bevisste og fordelaktige valg.

Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har noe å komme med og bidra med – samtidig som alle og enhver har et selvstendig ansvar for å videreutvikle seg og trimme ferdigheter & evner. Våre workshops og foredrag er basert på at vi best kan skape utvikling og læring når individet utfordres og trenes. Våre treningssamlinger innebærer gode rom for refleksjon – noe de aller fleste av oss har for lite av i en travel hverdag.

 

Andre temaer han foredrar om:

Eksempler på temaer i Medarbeiderkoden:

 • Hva skaper tilhørighet, hva er grunnmuren i oss, hva verdsetter vi? Hva slags kultur vil vi ha?
 • Hvorfor gjør vi det vi gjør?
 • Inspirasjon og refleksjon rundt endring(er)
 • Hvierdan skape fokus på de mest relevante ferdighetene (i et utviklingsperspektiv)
 • Hva vil vi ha mer av og hvordan får vi til nettopp det?
 • Hva bidrar til den sunne veksten, hvordan havner vi i den gode vekstsonen?
 • Dialogen som fremmer. Hvem trenger vi å ha med oss for å lykkes?
 • Nysgjerrighet og musikalitet, musikalsk kommunikasjon
 • Hvordan og hvorfor ledere og medarbeidere må dele lederskapet

 

Samskaping:

Hvordan får du det beste ut av deg selv og det teamet du er i? Hva vet vi om hverandre? Hva trenger vi å vite om hverandre for å kunne spille hverandre gode? Hvordan støtter vi hverandre? Hva er godt lederskap? Hva er godt medarbeiderskap? Hvordan kan vi være gode kolleger, heie på hverandre og samtidig gi hverandre den konstruktive feedback’en vi alle trenger for å lære?

Comment ( 1 )

 1. ReplyForedrag - vær oppmerksom
  Når du bestiller foredrag, er det viktig at foredragsholder tilpasser seg de temaer som er viktigst for tilhørerne. Det krever forberedelser, det krever skreddersøm. Det er slutt på den tiden da foredragsholder holdt sine show, trykket på play-knappen, pasifiserte publikum og kjørte sitt faste, standardiserte budskap.

  I dag er det andre forventninger; det er avgjørende at forberedelsene utforsker og spisser de mest relevante vinklingene og temaene:

  Klikk på "Foredrag om motivasjon og mestring" øverst til høyre og les mer!

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>